ក្តារមេឡាមីន

  • Melamine Board

    ក្តារមេឡាមីន

    ក្តារបន្ទះម៉ាក ROCPLEX គឺជាក្តារក្រាលដែលផលិតដោយមានគុណភាពខ្ពស់និងអាចប្រើប្រាស់បាន។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការតុបតែងផ្ទះការផលិតតុក្តារផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម។